Mettrop, I.; Pijlman, J.; Geurts, J.; de Buck, A.; Fritz, C.; van Duinen, G-J. (2024). ‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?’, Vakblad Bodem 2024(1), pp. 27-30. Link (pdf)

Mettrop, I.; Oosterholt, D.; Timmermans, G. (2023). ‘Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit’, Tussen Duin en Dijk 2023(2), pp.16-18. Link (pdf)

Mettrop, I.; van der Hut, R. (2022). ‘Ganzen en natuurdoelen’, Tussen Duin en Dijk 2022(2) (Naardermeer-special), pp. 24-27. Link (pdf)

Van Dijk, G.; van Diggelen, J.; Cusell, C.; van Belle, J.; Kooijman, A.; van den Broek, T.; Bobbink, R.; Mettrop, I.; Lamers, L.; Smolders, F. (2021). ‘Chemische condities in trilveen en effecten van stikstofdepositie’, De Levende Natuur 122(3), pp. 84-87. Link (pdf)

Mettrop, I.S.; Wymenga, E.; Oosterveld, E. (2020). ‘Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie’, Landschap 38(2), pp. 81-85. Link (pdf)

Kooijman, A.M.; Mettrop, I.S.; Neijmeijer, T.; Cusell, C.; Hedenäs, L. (2020). ‘Nieuwe kijk op fosfaatbeschikbaarheid in kalkrijke en ijzerrijke venen’, Vakblad Natuur Bos Landschap 167, pp. 23-25. Link (pdf)

Lamers, L.P.M.; Geurts, J.G.M.; van Schie, J.M.; van Dijk, G.; Barendregt, A.; Mettrop, I.S.; Moria, L.; Fritz, C.; Roelofs, J.G.M.; Smolders, A.J.P.; Rip, W.J. (2018). ‘Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap’, Landschap 35(2), pp. 95-103. Link (pdf)

Van Tweel, M.; Bokeloh, D.; Cusell, C.; Kooijman, A.; Martens, R.; Mettrop, I.; Neijmeijer, T.; Sparrius, L. (2015). ‘Ontwikkeling van Geel schorpioenmos in de Meppelerdieplanden’, De Levende Natuur 116(4), pp. 158-162. Link